FREELANCER

Jeg har hovedfag i medievitenskap med fordypning i TV-produksjon, og har jobbet som journalist i mange år. Bortsett fra tre år med fast jobb i Økonomisk Rapport har jeg vært frilanser. Mine oppdragsgivere kan like gjerne være aviser som magasiner, TV eller radio. 
Close Menu